ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่

บางคนยกประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและตั้งคำถามถึงความจำเป็นในขณะที่บางคนกล่าวว่าการพึ่งพิงแรงงานก็เป็นได้ บริษัทต้องการการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ บางคนชอบแรงจูงใจด้านภาษีในขณะที่บางประเทศต้องการให้รัฐบาลจัดหลักสูตรฝึกอบรม มงคลลีลาธรรมประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าธนาคารของเขาให้เงินกู้ยืม

แก่บริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ธนาคารยังจะใช้ผลสำรวจเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่และบริการฝึกอบรมสำหรับ บริษัทนอกจากนี้ธนาคารยังมีส่วนช่วยในการจัดเตรียมการจับคู่ธุรกิจและสนับสนุน บริษัท ในท้องถิ่นเนื่องจากมุ่งเน้นที่จะขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ด้วยการทำงานร่วมกับคู่ค้าชาวต่างชาติ ผลิตภัณฑ์ไทยออนไลน์ได้รับรายได้ประมาณ 1.2 ล้านครั้งต่อเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *